Princ

San princa simbolizira aspekt svoje osobnosti na koju ima pravo. Znajući da je nešto uvijek tvoje, da zaslužuješ više, ili si na neki način važniji. Negativno, princ može odražavati samovažnost, aroganciju ili taštinu.