Kemijske

San da vidim kemičara na poslu pokazuje promjenu i tranziciju. Možda će ti se kvalitete promijeniti. Ili ste na putu da pokupite novu vještinu i sposobnost. Alternativno, to je znak za promjenu i promjenu individualizma.