Prikolica

Ako ste vidjeli prikolicu, takav san pokazuje da odgovornosti nose sa sobom. Možda ti san sugerira da ideš sporije. Prikolica također može pokazati tendenciju vaše osobnosti da žive jedni s drugima, a ne da se i radi stvari na svoju vlastitu.