Reinkarnacija

San o reinkarnaciji simbolizira osjećaje o vašem životu koji su potpuno promijenjeni na neki način. Nikad se ne vraćaj svom prijašnjem načinu života. Pozitivno, sanjanje o reinkarniranju može odražavati osjećaje o reinventing ili doživljava žive cijeli novi život. Nastavljaš sa svojim životom sa stilom. Negativno, reinkarnacija može odražavati osjećaje o velikom gubitku mijenjanja vašeg života zauvijek. Vjerojatno suočavanje sa smrću voljene osobe koju si smatrao značajnim dijelom tvog života. Alternativno, moguće je odražavati osjećaje o sebi s poteškoćama u tome da žive kao dobra i poštena osoba, nakon toliko dugo ne radi na taj način. San o reinkarniranju u životinju ili insekte može odražavati velike promjene ili nedostatke koji vam sada omogućuju da uplašite svoje neprijatelje. Negativno, to može odražavati velike promjene ili neuspjehe koji vas prisiljavaju da živite svoj život sa sramom ili krivnjom. Primjer: Snove reinkarnacije prijavili su ljudi koji se suočavaju sa smrću voljene osobe. Reinkarnacija može odražavati vaše neodoljiv osjećaje o sebi žive cijeli novi život bez svog partnera.