Registracija

Za pregled ili slušanje diska tumači se kao preporuka podsvjesnog uma za vas na razmatranje da postoji svibanj biti potrebno uzeti u obzir obje strane situacije. Moraš biti više u skladu sa svojim instinktima. Alternativno, to predstavlja potrebu za uživanjem i senzualnim užitkom.