Gledati

Vidjeti, biti ili učiniti nešto sa satom, kada spavate i sanjate, ima značenje važnosti vremena ili da vrijeme istječe. Vi svibanj osjećati neke tjeskobe ne bude na vrhu stvari. Vaš um može biti zabrinut zbog vremenskog okvira koji morate znati ili neki drugi vremenski osjetljivi problem. Vrijeme je da nagaziš i ubrzaš svoje postupke. Kao alternativa prethodnom tumačenju, vaš san može imati druga značenja i satove su reprezentativni za smrt, pogotovo ako je sat prestao. Ovo je uobičajena tema za smrtno bolesne ili umiruće pacijente. Kada sanjaš, da se sat kreće unatrag, paralele su ti život. Umjesto napredovanja i napredovanja prema svojim ciljevima, smatrate da niste ostvarili značajna postignuća. Osjeжaљ se kao da si zapeo u klancu. Sat koji ste vidjeli u snu također može simbolizirati otkucava ljudsko srce i stoga ukazuje na emocionalnu stranu vašeg života.