Reporter

San o novinaru simbolizira jedan aspekt njegove osobnosti koji je informirati druge o ozbiljnim problemima ili važnim pitanjima.