Hair Magazine

San o kosi se izdvajali natrag simbolizira stil misli ili stav koji je usmjeren na događaj sve što bi trebao biti događaj. Biti na vrhu stvari cijelo vrijeme. Nikad se ne sramiš ne uvijek biti svjestan mogućih pogrešaka. Pobrinite se da je vaš život ili situacija po knjizi. Magazin kose leđa također može biti prikaz profesionalnog stava ili veliku zabrinutost o pravilima ili kapitala.