Rodeo

San o rodeu simbolizira izložbu ili natjecanje vještina. Ti ili netko tko pokušava učiniti nešto bolje od svih ostalih za sada. Pokušavam dokazati drugima da si najbolji u nečemu. Alternativno, rodeo može odražavati rizike koje se uzimaju da pokaže. Neuspjeh na rodeu može zrcaliti neuspjeh ili sramotu života kada pokušavate dokazati da ste najbolji u nečemu.