Ruševine

Vidjeti ruševine tumači se kao preporuka podsvijesti za sanjara da misli da možda on ili ona zanemaruje aspekte njegovog života. Alternativno, to ukazuje da ste samouništenje. Morate biti zajedno i na pravom putu.