Rum (alkoholno piće, fermentacija melase)

Rum u snu je simbol luksuznog načina života koji će vam donijeti sramotu. Možda si postao previše arogantan, pa ćeš morati platiti cijenu za to. Alternativno, san ruma može označiti svoju sposobnost da cijeni život stvari koje se nude.