Vreće za smeće

San s vrećama za smeće simbolizira misli, sjećanja, navike ili životne situacije koje želite riješiti što je prije moguće. Shvatio sam nešto što će nestati. Nešto neproduktivno ili nepoželjno se uklanja ili prekida.