Safari

Sanjanje da ste na safari ima simbolično značenje ne bude civiliziran. Safari u snu, znači potrebu za potpunom slobodom društva. Možda sanjar želi odbaciti društvena pravila i norme. Safari se također tumači kao pokušaj da se oslobodi situacija koje ograničavaju sanjara. Često su takve situacije stvorene granicama regulacije u civilizaciji.