Umak

San o salsi simbolizira davanje koristi sumnje nekome ili tako nešto. Osjećam se bolje, ignorirajući tuđe probleme. Osjećaj dobro, odabirom da ne primijetiti tuđi negativizam.