Sencientes (sencientes)

San o nečemu što je svjesno simbolizira osjećaje o situaciji koja ima sve što se događa u njemu je svoje. To također može biti prikaz osjećaja o tome da ne morate objasniti sebi ili nešto što se lako razumije. Gledanje drugih donosi odluke ili izražava osjećaje kada ga nikada prije niste iskusili. Negativno, svjesno biće može odražavati osjećaje koje je nešto što ne možete kontrolirati preuzelo svoj život. Ljudi ili situacije koje ne možete kontrolirati jer se čini da ga nauče izbjegavati. Poteškoće u poštovanju drugih osjećaja ili neovisnosti. Primjer: Čovjek je sanjao da raspravlja o svjesnim bićima s nekim. U stvarnom životu, bio je prisiljen otići od svog odraslog sina, tako da može imati svoj novi život nakon što je živio s njim gotovo 20 godina. Imao je poteškoća prihvatiti sina da bude neovisna osoba.