Zmija

Ako vidite zmiju u snu, ovaj san pokazuje dreamer veliku sposobnost za obavljanje, naučiti druge i dobiti najbolje iz sebe. Ako je zmija bila krila, onda pokazuje intelektualne posebnosti sanjara.