Usluga

Ako ste donijeli svoj automobil ili bilo koje drugo vozilo za uslugu, onda san tako upozorava na vrijeme koje se mora učiniti, inače ćete se sažaljevati. San u kojem je sanjar učinio uslugu drugoj osobi, pokazuje želju da pomogne drugima u životu budnosti.