Slajd

San na slajdu simbolizira dobar osjećaj za rizik. Jašući riskantan izbor do kraja. Igranje s rizikom.