Zemlju

San o suncu simbolizira pozitivizam da ne može biti bijega. Ništa se ne može sakriti. Negativnost u vašem životu koja treba biti suočena. Situacija ili konfiguracija je mjesto gdje se samo dobre ili originalne stvari mogu dogoditi. Laži, prikrivanje, opačina, neznanje su odmah izložene.