Štras

Da biste vidjeli vještački dijamant je objašnjeno kao san s važnim simbolizmom za sanjara. Ovaj san znači kratkotrajna zadovoljstva.