Tsunami ili tsunami

Ako sanjate o tsunamiju, takav san označava zbunjenost i neznajući da onima koji pate. Moћda pokuљavaљ uravnoteћiti situaciju u kojoj si trenutno.