Ventrilokvista

Ako ste vidjeli trbuhozborca, onda on ukazuje na prijevaru zbog koje se osjećate loše. Ako ste trbuhozborac, onda to pokazuje artifice aspekte vaše osobnosti. Možda postoje neki dijelovi gdje se pokušavate sakriti od drugih.