Grede

San da vidim zrake postojeće zgrade može predstavljati vašu svijest o temeljnim zahtjevima situacije. Shvatio sam što je trebalo da se negdje. Postoji razumijevanje za moć ili sigurnost. Promatrajući ono što je potrebno u vašem životu kako bi se osiguralo da neuspjeh nije moguće. San o gredama u novoj izgradnji može odražavati kako pripremate tlo za podmirenje. Naporno raditi kako bi se osiguralo da se neuspjeh može ponoviti. Faza uspjeha ili postignuća kroz temeljne zahtjeve. Postavite životni ciljevi.