Osveta

Ako ste se osvetili u snu, onda takav san ukazuje na agresiju koju nosite sa sobom. Možda ste vi osoba koja ima poteškoća oprostiti drugima za male pogreške koje su napravili. Ako je netko počinio osvetu protiv tebe, onda to znači da si okružen lošim ljudima. Budi oprezan s tim.