Akademija

San o teretani simbolizira biti samosvjestan o jednoj strasti ili ozbiljnom interesu. Moћeљ uиiniti sve љto moћeљ da budeљ najbolji u neиemu.