Vidjevši iz ili kupuju hranu za kućne ljubimce u snu odražava aspekt vaše osobnosti, koji se potiče ili ~hranjen~. Ponašanje koje vam koristi je u porastu. Negativno, to može ukazati na emocionalni problem koji se pogoršava. Pogledajte odjeljak teme za životinje za detaljniji pogled na simbolizam životinja.